Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023

Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023

W dniu 02-05-2023

  • Oddział Białystok
  • Oddział Olsztyn
  • Centrala Warszawa

Będą zamknięte.

Dyżur handlowy pełnią:

  • Oddział Śląsk
  • Oddział Lublin

foot man - Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz