Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023

Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023

W dniu 02-05-2023

  • Oddział Białystok
  • Oddział Olsztyn
  • Centrala Warszawa

Będą zamknięte.

Dyżur handlowy pełnią:

  • Oddział Śląsk
  • Oddział Lublin

foot man - Zamknięte oddziały w dniu 02-05-2023
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz