Oddział w Lublinie w dniach 09.06-10.06.2023 będzie nieczynny!

Oddział w Lublinie

Szanowni Państwo, w dniach 09.06-10.06.2023 lubelski oddział firmy Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A. będzie nieczynny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 18A
Tel. (0 81) 748 20 46
Email: lublin@popularna.pl

foot man - Oddział w Lublinie w dniach 09.06-10.06.2023 będzie nieczynny!
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz