Oddział w Lublinie w dniach 09.06-10.06.2023 będzie nieczynny!

Oddział w Lublinie

Szanowni Państwo, w dniach 09.06-10.06.2023 lubelski oddział firmy Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A. będzie nieczynny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 18A
Tel. (0 81) 748 20 46
Email: lublin@popularna.pl

foot man - Oddział w Lublinie w dniach 09.06-10.06.2023 będzie nieczynny!
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz