Promocja TESTO na mierniki elektryczne

Promocja na mierniki testo

Od 19.04 – 31.07.2023r. obowiązuje promocja na multimetry, amperomierze cęgowe, i testery napięcia Testo.

Cyfrowe multimetry z automatycznym rozpoznawaniem mierzonego parametru, mierniki cęgowe z unikalnym mechanizmem cable-grabTM, i testery napięcia, z równoczesnym pomiarem prądu.

Łatwa i wygodna obsługa dzięki przyciskom funkcyjnym zamiast pokrętła wyboru funkcji, automatyczne rozpoznawanie prądu i napięcia stałego i przemiennego, wynik pomiaru bez przełączania lub wyboru parametru to niektóre z praktycznych funkcji urządzeń objętych promocją.

Urządzenia objęte promocją:

 • testo 745 – bezkontaktowy próbnik napięcia – Nr kat. 0590 7450
 • testo 750-1 – tester napięcia – Nr kat. 0590 7501
 • testo 750-2 – tester napięcia – Nr kat. 0590 7502
 • testo 750-3 – tester napięcia – Nr kat. 0590 7503
 • testo 755-1 – tester natężenia/ napięcia – Nr kat. 0590 7551
 • testo 755-2 – tester natężenia/ napięcia – Nr kat. 0590 7552
 • testo 760-1 – multimetr cyfrowy – Nr kat. 0590 7601
 • testo 760-2 – multimetr cyfrowy – Nr kat. 0590 7602
 • testo 760-3 – multimetr cyfrowy – Nr kat. 0590 7603
 • testo 770-1 – amperomierz cęgowy – Nr kat. 0590 7701
 • testo 770-2 – amperomierz cęgowy – Nr kat. 0590 7702
 • testo 770-3 – amperomierz cęgowy – Nr kat. 0590 7703
Banner electrical 980x600 - Promocja TESTO na mierniki elektryczne
foto wew testo - Promocja TESTO na mierniki elektryczne
foot man - Promocja TESTO na mierniki elektryczne
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz