REMANENT 2020

REMANENT 2020

Centrala Warszawa
18 , 19, 20 , 21 – 11-2020

Białystok
26 , 27 , 28 -11-2020

Olsztyn
21, 23, 24, 25, 26 , 27 , 28 -11-2020

Lublin
12 , 13 -11-2020

Zamość
12 , 13 -11-2020

foot man - REMANENT 2020
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz