REMANENT 2020

REMANENT 2020

Centrala Warszawa
18 , 19, 20 , 21 – 11-2020

Białystok
26 , 27 , 28 -11-2020

Olsztyn
21, 23, 24, 25, 26 , 27 , 28 -11-2020

Lublin
12 , 13 -11-2020

Zamość
12 , 13 -11-2020

foot man - REMANENT 2020
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz