REMANENT 2021

REMANENT 2021

Zamość, ul. Kilińskiego 82              4-5.11.2021

Warszawa, ul. Kleszczowa 16        17-19.11.2021

Olsztyn, ul. Grunwaldzka 15          12-13.11.2021

 

foot man - REMANENT 2021
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz