Zawiadomienie

Zawiadomienie

banska02 - Zawiadomienie
 

Zawiadamiam, że z dniem 01 czerwca 2022 roku nastąpi wniesienie przedsiębiorstwa PHU Popularna Barbara Popławska do spółki komandytowo- akcyjnej pod firmą: Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo- akcyjna, w rozumieniu art. 55,1 kodeksu cywilnego.

Spółka komandytowo- akcyjna pozostanie stroną wszelkich umów cywilno-prawnych które zostały zawarte, w szczególności:

  1. w sferze prawnej, Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo-akcyjna stanie się stroną istniejących stosunków prawnych PHU Popularna Barbara Popławska,
  2. w sferze ekonomicznej, Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo- akcyjna odpowiadać będzie za wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa PHU Popularna Barbara Popławska.
foot man - Zawiadomienie
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz