Zawiadomienie

Zawiadomienie

banska02 - Zawiadomienie
 

Zawiadamiam, że z dniem 01 czerwca 2022 roku nastąpi wniesienie przedsiębiorstwa PHU Popularna Barbara Popławska do spółki komandytowo- akcyjnej pod firmą: Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo- akcyjna, w rozumieniu art. 55,1 kodeksu cywilnego.

Spółka komandytowo- akcyjna pozostanie stroną wszelkich umów cywilno-prawnych które zostały zawarte, w szczególności:

  1. w sferze prawnej, Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo-akcyjna stanie się stroną istniejących stosunków prawnych PHU Popularna Barbara Popławska,
  2. w sferze ekonomicznej, Popularna Popławscy, Poprawa spółka komandytowo- akcyjna odpowiadać będzie za wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa PHU Popularna Barbara Popławska.
foot man - Zawiadomienie
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz