Jak działa stacja odzysku czynnika chłodniczego?

klimatyzacja na dachu

Profesjonalne systemy chłodnicze nie są w stanie poprawnie pracować bez stacji odzysku czynnika chłodniczego. Proces ten polega przede wszystkim na ściągnięciu czynnika z instalacji bez zmiany jego stanu. Po jego odzyskaniu można potraktować go na dwa sposoby – w wyniku odpowiedniej obróbki użyć ponownie lub całkowicie zniszczyć. O tym, jak działają stacje odzysku czynnika chłodniczego, opowiadamy w artykule.

Co jest potrzebne do odzysku czynnika chłodniczego?

Odzysk czynnika chłodniczego to proces, który przebiega przy wykorzystaniu kilku niezbędnych elementów – są to: stacja odzysku, która powinna umożliwiać pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi, specjalna butla do odzysku, a także narzędzia i wyposażenie pomocnicze, np. listwa manometryczne wraz z zestawem węży. Jeśli szukasz części dla chłodnictwa w Warszawie, koniecznie przejrzyj ofertę naszej hurtowni, która prowadzi także sprzedaż online.

Metody odzysku czynnika chłodniczego

Proces odzysku czynnika chłodniczego przeprowadzony przy wykorzystaniu stacji odzysku może odbyć się przy zastosowaniu kilku metod:

  • metody parowej – polega ona na ściągnięciu czynnika ze strony ssawnej instalacji. Jest to najbardziej uniwersalny i najczęściej stosowany sposób odzysku, ponieważ może być przeprowadzony niemal z każdej instalacji chłodniczej oraz z wykorzystaniem dowolnej stacji odzysku. Minusem tej metody jest jednak niska wydajność i duża czasochłonność,
  • metody cieczowo-parowej – stosowana jest w większych instalacjach chłodniczych, które wyposażone są w zbiornik ciekłego czynnika. Polega na doprowadzeniu czynnika trafiającego do sprężarki stacji odzysku do postaci parowej wskutek wcześniejszego doprowadzenia go do wrzenia. Jest ona wydajniejsza od metody parowej, a odzyskany czynnik zawiera jedynie niewielkie zanieczyszczenia,
  • metoda zespolona „push-pull” – jest stosowana w dużych instalacjach chłodniczych, a polega na przetaczaniu ciekłego czynnika z wykorzystaniem jego sprężonych par. Jest ona najbardziej efektywną metodą odzysku, jednak wymaga wykonania dostępu do instalacji po stronie zarówno cieczy, jak i pary, a także użycia specjalnych butli. Jej sporym minusem jest fakt, że nie zapewnia ona całkowitego usunięcia czynnika z instalacji, dlatego konieczne jest wówczas dodatkowe zastosowanie metody parowej.

Należy pamiętać, że każdy proces odzysku czynnika chłodniczego powinien być udokumentowany. Odzyskany czynnik można poddać recyklingowi, który umożliwi jego ponowne użycie w tej samej instalacji lub przekazać go do specjalnej jednostki utylizacji lub regeneracji.

foot man - Jak działa stacja odzysku czynnika chłodniczego?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz