Jakie materiały stosowane są do izolowania instalacji wentylacyjnych?

wentylacja

Instalacje wentylacyjne to standardowe wyposażenie budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy oraz obiektów mieszkalnych. Aby system mógł pracować wydajnie i spełniać swoją rolę, to należy zadbać o jego właściwą izolację – specjalna warstwa ochronna zabezpieczy przewody przed stratami ciepła, co przełoży się na wyższą wydajność całego układu, generując tym samym oszczędności. W niniejszym wpisie przedstawiamy materiały, jakie są stosowane do izolowania instalacji wentylacyjnych.

Czy stosowanie izolacji w systemach wentylacyjnych jest konieczne?

Korzyści płynące z zastosowania izolacji są niezaprzeczalne, ale zakup oraz montaż materiałów izolacyjnych wydaje się w niektórych przypadkach zbędnym wydatkiem. Polskie prawo nie pozostawia jednak złudzeń – izolacja w systemach wentylacyjnych to po prostu konieczność, która wynika bezpośrednio z przepisów, a dokładniej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Ze wspomnianego dokumentu możemy dowiedzieć się, że izolacji należy poddać wszystkie instalacje wentylacyjne, które choć częściowo są narażone na straty energii (np. w wyniku przebiegania przez nieogrzewane pomieszczenia).

Nasze prawo nie precyzuje jednak takich kwestii, jak chociażby grubość warstwy izolacyjnej – przy montażu izolacji należy więc dokładnie przeanalizować warunki panujące w danym obiekcie i dobrać do nich najlepsze rozwiązania oraz materiały.

Jaka jest rola izolacji?

Jak wspominaliśmy już na początku, izolacja odpowiada za ochronę systemu wentylacyjnego przed niepożądanymi stratami lub zyskami ciepła – należy bowiem pamiętać, że temperatura powietrza przepływającego przez przewody wentylacyjne różni się od temperatury otoczenia. Bez właściwej izolacji układ wentylacyjny wciąż mógłby spełniać swoją rolę, dbając o utrzymanie właściwych parametrów powietrza w obiekcie, jednak wiązałoby się to z przeciążeniem układu oraz zwiększonym poborem energii.

Zmniejszone koszty eksploatacji budynku nie są jednak jedyną przesłanką, która przemawia za zainwestowaniem w wysokojakościowe wentylacyjne materiały izolacyjne. Równie istotna jest chęć zredukowania lub nawet całkowitego wyeliminowania zjawiska kondensacji, które w okresach przejściowych może doprowadzić do zawilgocenia całej instalacji. Gromadząca się w systemie wentylacyjnym wilgoć potrafi przynieść fatalne skutki – m.in. korozję i uszkodzenie przewodów wentylacyjnych, a także rozwój groźnych dla zdrowia mikroorganizmów.

Jakie materiały stosuje się do izolowania instalacji wentylacyjnych?

Aby dany materiał dobrze sprawdził się w roli izolacji, to powinien spełniać kilka cech – jedną z ważniejszych jest niski współczynnik przewodzenia ciepła, który określa się w W/mK. Im mniejsza wartość tej jednostki, tym słabsza zdolność produktu izolacyjnego do przewodzenia energii cieplnej. Dobierając idealny materiał izolacyjny powinniśmy również zwrócić uwagę na jego odporność na działanie temperatury oraz wilgotności, zwłaszcza w kontekście warunków, jakie panują w danym budynku. Izolacja musi być też ognioodporna (lub przynajmniej nierozprzestrzeniająca ognia).

Najpopularniejsze materiały stosowane do izolowania instalacji wentylacyjnych to:

  • wełna mineralna – materiał jest wybierany ze względu na swoją niepalność oraz nietoksyczność. Najczęściej występuje w postaci specjalnych mat lamelowych, które są jednostronnie pokryte folią aluminiową (produkt jest często uzupełniany o warstwę samoprzylepną, która w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza prace montażowe). Surowiec świetnie tłumi również hałasy, jednak jest paroprzepuszczalny, dlatego w przypadku izolacji przeciwkondensacyjnej musi być uzupełniony o barierę zabezpieczającą przed działaniem wilgoci,
  • kauczuk syntetyczny – ten sztuczny materiał odznacza się doskonałą elastycznością oraz dobrymi właściwościami tłumienia niepożądanych odgłosów dobiegających z wentylacji. Struktura kauczuku sprawia, że nie tylko zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej, ale jest też w pełni odporny na jej działanie. Kauczuk syntetyczny również występuje najczęściej w postaci mat, których wysoka plastyczność ułatwia izolowanie przewodów o nietypowych kształtach,
  • spieniony polietylen –materiał również jest dostępny w formie mat, które dla polepszenia swoich właściwości są uzupełniane o warstwy samoprzylepne czy osłony z folii aluminiowej lub kauczuku. Polietylen swoją charakterystyką mocno przypomina syntetyczny kauczuk – również odznacza się dużą wartością oporu dyfuzyjnego oraz wysoką elastycznością, jednak nie zapewnia aż tak wytrzymałych połączeń (dla wzmocnienia spoin stosuje się specjalne taśmy montażowe).
foot man - Jakie materiały stosowane są do izolowania instalacji wentylacyjnych?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz