Które części dla chłodnictwa są najbardziej poszukiwane do zakupu?

chłodnicze agregaty

Możemy wyróżnić wiele branż, które podczas codziennej pracy muszą kontrolować temperaturę, w której są przechowywane albo transportowane produkty. Mowa tutaj na przykład o przemyśle spożywczym, farmacji albo przemyśle wydobywczym ropy naftowej czy gazu ziemnego. W takich firmach musi znajdować się wiele urządzeń, które umożliwiają zapewnienie wspomnianych warunków.  Czasami jednak sprzęty ulegają awariom. Wówczas konieczna może okazać się wymiana niektórych części. Które z nich są najczęściej poszukiwane do zakupu?

Agregaty chłodnicze skraplające, sprężarki i skraplacze powietrzne i wodne 

Możemy wyróżnić wiele części zamiennych wykorzystywanych w urządzeniach chłodniczych. Zainteresowanie podzespołami zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego sprzętu. Jednak do częściej poszukiwanych elementów możemy zaliczyć na przykład chłodnicze agregaty skraplające, które są wyposażone w kilka komponentów niezbędnych do zapewniania sprawnej i bezawaryjnej pracy.

Mowa tutaj o sprężarce, skraplaczu powietrznym albo wodnym, odolejaczu, zbiorniku czynnika chłodniczego, armaturze chłodniczej czy systemach zabezpieczenia sprężarki. Czasami zdarza się tak, że jeden z tych elementów ulega awarii albo zużyciu i trzeba go wymienić. Jeśli chodzi o najbardziej cenionych producentów takich podzespołów, to zaliczamy do nich przede wszystkim firmy Bristol, Sanyo, Tecumseh oraz Embraco.

Jakie inne części są często poszukiwane dla chłodnictwa? 

Poprawność działania maszyn chłodniczych jest uzależniona od sprawności funkcjonowania wielu elementów. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy poszukują różnego rodzaju podzespołów, które zaliczamy do armatury chłodniczej. W ich zakres wchodzą na przykład zawory elektromagnetyczne, które sterują przepływem czynnika chłodniczego. Dużym zainteresowaniem cieszą się też filtry i wkłady, które zabezpieczają instalację przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Kolejnym elementem są zawory.

Czasami zdarza się tak, że wymiany wymagają zawory kilowe, zwrotne albo bezpieczeństwa. Oprócz tego zainteresowaniem cieszą się też zbiorniki cieczy, odolejacze, separatory cieczy, łączniki ciśnieniowe oraz wzierniki. Warto również wspomnieć o osprzęcie do komór chłodniczych. W tym przypadku mowa przede wszystkim o drzwiach chłodniczych oraz kurtynach paskowych PCV. Czasami niezbędne okazuje się też kupno nowych części zamiennych do drzwi mroźniczych i chłodniczych, na przykład zamków, wkładów czy klamek.

foot man - Które części dla chłodnictwa są najbardziej poszukiwane do zakupu?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz