Montaż klap rewizyjnych – ile, o jakich wymiarach, z jakiego materiału?

drzwiczki rewizyjne

Tylko regularne przeprowadzanie prac porządkowych oraz konserwacyjnych pozwoli zadbać o należyty stan techniczny instalacji wentylacyjnej. Aby usprawnić okresowe przeglądy, należy pomyśleć o zastosowaniu specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych już na etapie projektowania układu. Jednym z ważniejszych elementów są klapy rewizyjne, które pozwalają na wygodne czyszczenie przewodów oraz dokonywanie ich oględzin.

Jaka jest wymagana liczba klap rewizyjnych?

Liczba otworów wynika bezpośrednio z długości samych przewodów wentylacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość pomiędzy poszczególnymi pokrywami rewizyjnymi nie powinna wynosić więcej niż 10 metrów – dotyczy to jednak wyłącznie prostych odcinków poziomych, które nie posiadają żadnych przeszkód, np. w postaci przepustnic, tłumików czy klap pożarowych. Klapy rewizyjne muszą znajdować się bliżej siebie w przypadku kanałów, którymi transportowane jest powietrze kategorii WYW 4, czyli o podwyższonej zawartości zanieczyszczeń. W takim przypadku otwory powinny być zlokalizowane co 3-5 metrów.

Wymiary klap rewizyjnych w instalacji wentylacyjnej

Ogólna zasada mówi, że wymiar otworów rewizyjnych powinien być dopasowany do wymiaru kanałów wentylacyjnych. Wystarczy więc, że zmierzysz średnicę przewodu i porównasz otrzymany wynik z informacjami, jakie na opakowaniu podaje producent danej klapy. Dobrym pomysłem będzie również sprawdzenie wytycznych znajdujących się w normie PN-EN 12097 – dokument określa minimalne wymiary pokryw rewizyjnych dla kanałów o przekroju okrągłym i prostokątnym.

Wyjątek stanowią klapy montowane na obu końcach kanałów – w takim przypadku otwór powinien mieć dokładnie taki sam wymiar, co przewód. Pokrywy rewizyjne mogą być również mniejsze niż wymagają tego przepisy, jeżeli takie rozwiązanie nie sprawi problemów w późniejszym przeprowadzaniu prac porządkowych daną metodą. Musisz jednak pamiętać, że nietypowy rozmiar klapy należy uwzględnić w dokumentacji oraz oznaczeniu otworów.

Z jakiego materiału powinna być wykonana klapa rewizyjna?

Pokrywy rewizyjne są produkowane z różnego rodzaju materiałów, najczęściej blachy ocynkowanej, kwasoodpornej lub aluminiowej. Jaki typ okaże się najlepszy? W większości przypadków należy dobrać materiał klapy rewizyjnej do materiału samych przewodów wentylacyjnych. Nie jest to jednak jedyna wytyczna, musisz też wziąć pod uwagę warunki, jakie panują w danej instalacji, zwłaszcza jeżeli nie są one standardowe. Chodzi przede wszystkim o temperaturę – kiedy jest bardzo wysoka (tj. w okolicach ponad 100 °C), to konieczne będzie wykorzystanie pokryw odpornych na ekstremalne warunki termiczne.

Mówiąc o materiałach, warto wspomnieć również o uszczelnieniach. Większość dostępnych na rynku klap jest uzupełniana o zabezpieczenie z pianki poliuretanowej, które polepsza izolację akustyczną oraz cieplną elementu. Jeżeli zależy Ci więc na optymalnych parametrach instalacji, to warto postawić na klapę, która posiada informację o swojej klasie szczelności.

foot man - Montaż klap rewizyjnych - ile, o jakich wymiarach, z jakiego materiału?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz