Narzędzia pomocne przy wykrywaniu nieszczelności w układach klimatyzacji

woda z klimatyzacji

Każda klimatyzacja powinna być regularnie sprawdzana pod kątem szczelności. Nieszczelności w układach klimatyzacji to jedna z najczęściej pojawiających się usterek. Ulatnianie czynnika chłodniczego doprowadza do zmniejszonej wydajności, a z czasem całkowitego zaprzestania chłodzenia. Na szczęście, istnieją różne sposoby na wykrycie przecieków. Podpowiadamy, jakie narzędzia będą pomocne.

Manometry

Spośród wszystkich, dostępnych narzędzi pomiarowych jednym z najpopularniejszych jest manometr. W celu znalezienia nieszczelnego miejsca należy pomału przesuwać głowicę wzdłuż przewodów. Urządzenie zasysa powietrze i sprawdza jego skład. W momencie wykrycia ulatniającego się czynnika chłodniczego manometr daje sygnał alarmowy.

Pomiar wycieku

Innym sposobem jest sprawdzenie szczelności poprzez pomiar wycieku. Pomiar musi być wykonany przy pełnym układzie chłodniczym. Ciśnienie próbne powinno być 1,5x większe niż maksymalne, dopuszczalne ciśnienie urządzenia. Po napełnieniu klimatyzacji do pełna trzeba odczekać 24h. Po upływie tego czasu należy sprawdzić spadek. W przypadku spadku powyżej 2% – klimatyzacja jest nieszczelna. Wówczas należy zlokalizować wadliwe miejsce i dokonać naprawy.

Jak często i kto może sprawdzać szczelność klimatyzacji?

Aby nie dopuścić do całkowitej utraty czynnika chłodniczego, warto regularnie przeprowadzać testy szczelności klimatyzacji. Zaleca się powtarzanie tej czynności 2 razy w roku. Absolutnym minimum jest raz w roku, najlepiej wczesną wiosną.

Z uwagi na to, że sprawdzanie szczelności klimatyzacji wiąże się z użyciem środków chemicznych i specjalistycznych narzędzi, powinno być przeprowadzane przez fachowca posiadającego wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

foot man - Narzędzia pomocne przy wykrywaniu nieszczelności w układach klimatyzacji
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz