Jak pozbyć się zużytego sprzętu AGD?

stare AGD

Sprzęt elektryczny i elektroniczny się psuje. Czasem nieodwracalnie lub jego naprawa okazuje się nieopłacalna. Zdarza się także, że wymieniamy starą pralkę czy kuchenkę na nową, a niepotrzebnego sprzętu AGD trzeba się jakoś pozbyć. Jak zrobić to w zgodzie z przepisami i troską o środowisko?

Dlaczego nie można wyrzucać starego sprzętu AGD?

Nie zawsze można znaleźć części zamienne do AGD – na przykład wtedy, gdy dane urządzenie jest już zbyt stare. Jeśli nie ma już z niego żadnego pożytku, zamiast przechowywać je w piwnicy czy garażu, lepiej jest się go pozbyć. W żadnym wypadku nie można jednak wyrzucać zużytego sprzętu AGD do śmietnika! Właściwie każdy sprzęt posiadający własne zasilanie lub zasilany z gniazdka sieciowego powinien zostać odpowiednio utylizowany. Do produkcji wielu urządzeń używane były różne szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć czy kadm, a w przypadku starych lodówek na przykład zakazany dziś freon, które po przedostaniu się do środowiska mogą mieć negatywny wpływ na rośliny, zwierzęta i ludzi. Dodatkowo zużyte AGD może zawierać surowce możliwe do odzyskania i ponownego wykorzystania.

Gdzie można oddać zużyty sprzęt AGD?

Zużytego sprzętu AGD można pozbyć się na kilka sposobów. Przy zakupie nowego urządzenia można skorzystać z opcji nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w sklepie. Sklep nie może odmówić przyjęcia starego urządzenia tej samej kategorii, bo każdy dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego uznawany jest przez polskie prawo za zbierającego zużyty sprzęt. Sklepy o powierzchni sprzedaży wynoszącej minimum 400 m2 muszą także przyjmować bezpłatnie wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm – niezależnie od tego, czy klient decyduje się na zakup nowego urządzenia. Wiele sklepów przyjmuje również większy zużyty sprzęt AGD bez konieczności zaopatrywania się w nowy model.

Innym sposobem na pozbycie się starego AGD jest zostawienie go w jednym z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to jedyne rozwiązanie w przypadku, gdy zużyte urządzenie jest niekompletne – sklepy nie mogą przyjmować takich sprzętów ze względu na to, że ustawodawca chciał ograniczyć niebezpieczny proceder ich nielegalnego demontażu, który może prowadzić do przedostawania się do środowiska szkodliwych substancji.

foot man - Jak pozbyć się zużytego sprzętu AGD?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz