Jakie rury powinny być wykorzystywane do tworzenia instalacji wentylacyjnych?

rury wentylacyjne

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna będzie charakteryzować się wysoką skutecznością oraz niską awaryjnością. Jednym z najważniejszych elementów każdej instalacji wentylacyjnej są przewody wentylacyjne składające się z rur. Z jakich rur powinno się wykonywać kanały wentylacyjne?

Izolacja rur wentylacyjnych

Do produkcji rur wentylacyjnych wykorzystywane są różne materiały: aluminium, miedź, blacha ocynkowana i kwasoodporna oraz PVC. Rury mogą występować w wersji nieizolowanej oraz izolowanej. Stosowanie rur nieizolowanych wiąże się z większym ryzykiem pojawiania się skroplin mogących powodować widoczne na ścianach budynku zawilgocenia oraz zniszczenia. Rury nieizolowane charakteryzują się także zwiększonym poziomem hałasu, gdyż nie posiadają izolacji akustycznej. Ich zaletą jest znacznie niższa cena.

Współcześnie coraz rzadziej wykorzystuje się przewody elastyczne karbowane, czyli tak zwane „fleksy”. Ze względu na elastyczność i łatwość montażu stosowane są jedynie na krótkich odcinkach, na przykład do podłączenia anemostatów, kratek wentylacyjnych czy rekuperatora. Zamiast nich wykorzystuje się izolowane przewody wentylacyjne z płaszczem z rury SPIRO. Są droższe, jednak powietrze porusza się w nich ze znacząco mniejszymi oporami, dzięki czemu zapewniają znacznie lepszą izolację akustyczną. Nie wpływają również na wzrost ryzyka powstawania skroplin.

Średnica rur wentylacyjnych

Każda instalacja wentylacyjna wymaga przewodów o odpowiedniej średnicy. Jest ona zależna od ilości powietrza, jaka ma przez nią przepływać. Zastosowanie węższych rur, niezgodnych z wykonanym projektem, poskutkuje wzrostem prędkości powietrza, co wpłynie na zwiększenie poziomu hałasu emitowanego przez instalację. Użycie zbyt wąskich rur spowoduje także znaczne zwiększenie oporów w instalacji.

Długość i przebieg instalacji wentylacyjnej

Ogólnie rzecz biorąc, zakłada się, że instalacja wentylacyjna powinna być możliwie jak najkrótsza. Im dłuższe przewody, tym niższa wydajność wymiany powietrza. Należy również unikać ostrych załamań. W miarę możliwości warto zrezygnować z układania rur pod kątem prostym. Zamiast tego lepiej stosować łagodne łuki, które można wykonać na przykład za pomocą kolanek o kącie 45 stopni.

foot man - Jakie rury powinny być wykorzystywane do tworzenia instalacji wentylacyjnych?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz