Sposób działania agregatu chłodniczego

agregat na dachu

Produkcja, przechowywanie oraz transport różnych produktów, np. żywności czy leków, wymaga zapewnienia odpowiednio niskiej temperatury. Dzięki temu dane artykuły mogą dłużej zachować świeżość oraz swoje właściwości podczas działań logistycznych. Nie byłoby to jednak możliwe bez urządzeń chłodniczych. W niniejszym wpisie przyjrzymy się najpowszechniejszym układom chłodzenia, czyli agregatom chłodniczym – wytłumaczymy, w jaki sposób są zbudowane oraz na jakiej zasadzie działają.

Agregat chłodniczy – co to jest?

Agregaty chłodnicze to urządzenia służące do chłodzenia płynu procesowego. Znajdują one szerokie zastosowanie w chłodnictwie i klimatyzacji przemysłowej, ponieważ z ich pomocą możliwe jest wygenerowanie oraz utrzymanie pożądanej temperatury w środku komory urządzenia chłodniczego (może to być zarówno domowa lodówka, jak też specjalistyczna chłodnia przemysłowa). Wydajność agregatu chłodniczego powinna być oczywiście dopasowana do rodzaju urządzenia, w którym podzespół zostanie zamontowany.

Agregaty chłodnicze możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie obniżona temperatura jest niezbędna do przechowywania towarów lub utrzymania ściśle określonych warunków pracy. Urządzenia tego typu stosuje się w m.in. zakładach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach owoców i warzyw, restauracjach, a nawet placówkach służby zdrowia. Agregaty stanowią również niezbędny element wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do przewozu żywności, ale także środków leczniczych i innych substancji chemicznych.

W jaki sposób działa agregat chłodniczy?

Działanie agregatu opiera się na kompresji lub absorpcji pary. Cały proces rozpoczyna się w pierwszym podzespole, czyli parowniku, gdzie krąży tzw. czynnik roboczy (w większości układów jest to freon). Początkowo znajduje się on w stanie ciekłym, jednak pobierając energię cieplną, która znajduje się we wnętrzu komory chłodniczej, zaczyna parować. W formie gazowej trafia do sprężarki, która zwiększa jego ciśnienie, a przy okazji dodatkowo podnosi temperaturę. Czynnik trafia następnie do skraplacza – jak wskazuje sama nazwa, dochodzi tutaj do procesu skraplania, w wyniku którego gaz oddaje nagromadzone wcześniej ciepło.

Kiedy czynnik roboczy ponownie przejdzie do stanu ciekłego, to jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – zadaniem tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczne obniżenie jego temperatury (dzięki temu czynnik chłodniczy znów będzie mógł odebrać energię cieplną z komory chłodniczej). W tym punkcie czynnik ponownie trafia do parownika, a cykl chłodzenia rozpoczyna się od nowa – trwa to tak długo, aż praca agregatu pozwoli uzyskać pożądaną temperaturę.

Warto zaznaczyć, że opisany powyżej proces zachodzi płynnie, a poszczególne podzespoły działają w tym samym czasie. Agregaty są też wyposażone w termostat oraz elementy elektroniczne, które pozwalają zarówno na kontrolę warunków pracy urządzenia, jak też sterowanie całą instalacją.

Zastosowanie agregatów w instalacjach chłodzenia procesowego

Utrzymanie właściwej temperatury jest jednym z kluczowych czynników, który ma wpływ na wydajność całego procesu produkcyjnego w wysoko wyspecjalizowanych zakładach. Ciepło generowane w czasie pracy maszyn może doprowadzać do przegrzewania się urządzeń, przestojów w działaniu, a w skrajnych przypadkach – nawet skracania żywotności sprzętu. Chłodzenie procesowe za pomocą agregatów chłodniczych pozwala wyeliminować ten problem.

Na rynku dostępne są rozmaite rozwiązania – od małych i przenośnych agregatów, po centralne systemy, które swoją wydajnością mogą zaspokoić potrzeby nawet dużych obiektów przemysłowych.

foot man - Sposób działania agregatu chłodniczego
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz