Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna – na jaką instalację wentylacyjną zdecydować się w domu?

wentylacja

Odpowiednia wentylacja zapewnia prawidłową wymianę powietrza w domu, co przekłada się na dobre samopoczucie przebywających w nim osób oraz zapobiega powstawania wykwitów pleśni i grzybów na ścianie. Dwoma najpopularniejszymi rodzajami wentylacji są grawitacyjna oraz mechaniczna. Czym się między sobą różnią i która będzie lepszym wyborem?

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna, zwana także naturalną, wykorzystuje zjawisko ruchu powietrza wynikającego z różnicy jego gęstości. Zimne, cięższe powietrze, które dostaje się do pomieszczenia przez nawiewniki w ramach okiennych (czasem także ścianach) oraz różne nieszczelności, wypiera ku górze ciepłe, lżejsze, które ulatnia się przez kanały kominowe. Wentylacja grawitacyjna jest tym silniejsza, im większa różnica temperatur między powietrzem wewnątrz pomieszczenia a na zewnątrz. Gdy temperatura w domu i na zewnątrz jest zbliżona, co dzieje się najczęściej latem, wentylacja taka praktycznie nie pracuje, więc konieczne jest otwarcie okien. Zimą jej działanie jest zaś często zbyt intensywne, co prowadzi do konieczności podkręcenia ogrzewania. Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnych zalet – jest tania, gdyż nie wymaga zasilania energią elektryczną, a jej pracy nie towarzyszy hałas.

Wentylacja mechaniczna

Działanie wentylacji mechanicznej jest niezależne od warunków atmosferycznych. Istnieją dwa jej główne warianty. Pierwszym jest wentylacja mechaniczna wyciągowa, w której zamiast kratek wentylacyjnych na wlotach do przewodów wentylacji grawitacyjnej montowane są wentylatory. Drugim, lepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Najważniejszymi komponentami wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej są wentylatory – nawiewny oraz wywiewny – które wymuszają ruch powietrza. Kominy wentylacyjne, nawiewniki oraz wszelkie nieszczelności są w niej niepotrzebne, a nawet niepożądane. Nowoczesnym rodzajem wentylacji mechanicznej jest rekuperacja, która nie tylko dostarcza świeże powietrze, ale odzyskuje też część energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu usuwanym z wnętrza, co umożliwia znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie – nawet o 50%.

Największą zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość sterowania jej siłą poprzez regulację prędkości obrotowej wentylatorów. Jest ona jedynym sensownym wyborem w przypadku nowo budowanych domów, które są na tyle szczelne, że wentylacja grawitacyjna nie działa w nich praktycznie w ogóle. Do wad wentylacji mechanicznej zaliczyć trzeba dłuższą i bardziej złożoną sieć kanałów, wyższe rachunki za energię oraz zwiększone ryzyko powstawania nadmiernego hałasu.

foot man - Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna – na jaką instalację wentylacyjną zdecydować się w domu?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz