Jak zadbać o czystość instalacji wentylacyjnej?

czyszczenie wentylacji

Czyszczenie wentylacji zaliczane jest do najważniejszych czynności konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Wyjaśniamy, dlaczego należy zadbać o sprawność systemu instalacji wentylacyjnej, a także opisujemy najpopularniejsze metody jej czyszczenia, które pozwolą ponownie cieszyć się świeżym powietrzem.

Dlaczego należy czyścić instalację wentylacyjną?

Systematycznie czyszczona instalacja wentylacyjna gwarantuje komfortowe warunki wszystkim osobom przebywającym w pomieszczeniu. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, gdy wentylacja jest zanieczyszczona. Może w niej wówczas dochodzić do zalegania zanieczyszczeń gazowych, takich jak tlenek czy dwutlenek węgla, oraz rozwijania się bakterii i wirusów wpływających na pogorszenie stanu powietrza. Powietrze o złej jakości może z kolei powodować bóle głowy, katar, kaszel, senność, gorsze samopoczucie oraz inne negatywne objawy.

Konieczność dbania o czystość instalacji wentylacyjnej regulowana jest przepisami. Wymagania i procedury dotyczące oceny stanu i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych opisane są w europejskiej normie BS EN 15780. O obowiązku czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych mówią również krajowe przepisy.

Metody czyszczenia wentylacji

Ani europejskie, ani polskie przepisy nie zawierają dokładnych wytycznych dotyczących sposobu czyszczenia instalacji wentylacyjnych. Firmy zajmujące się świadczeniem tego typu usług opracowują więc własne schematy działania. Proces czyszczenia wentylacji powinien rozpocząć się od inspekcji, czyli sprawdzenia stanu wentylacji, określenia zakresu koniecznych do podjęcia czynności oraz wybrania metody czyszczenia. Drugim krokiem jest wykonanie czyszczenie właściwego, a na końcu przeprowadzane są dezynfekcja i badania mikrobiologiczne oraz kontrola.

Metody czyszczenia instalacji dzieli się na dwie główne grupy:

  • Czyszczenie na sucho – czyszczenie mechaniczne za pomocą specjalistycznych przyrządów, takich jak wałki napędowe, na których umieszczone są szczotki obrotowe zasilane elektrycznie bądź mechanicznie, dobrane pod kątem danej instalacji. To popularna, a jednocześnie skuteczna metoda.
  • Czyszczenie na mokro – czyszczenie za pomocą wody, pary wodnej, suchego lodu lub przy użyciu preparatów chemicznych. Czyszczenie na mokro polecane jest w szczególności w przypadku silnie zabrudzonych przewodów wentylacyjnych. Często stosowane w gastronomii, gdyż pozwala na usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych, a także w instalacjach przemysłowych.

Jeśli metoda została dobrana odpowiednio do rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia instalacji, a prace przeprowadzono w odpowiedni sposób, wentylacja powinna ponownie pracować bez zarzutu, a użytkownicy wentylowanych pomieszczeń przestać cierpieć na problemy związane ze złą jakością powietrza. Na czyszczenie instalacji wentylacyjnej najlepiej zdecydować się jednak jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów.

foot man - Jak zadbać o czystość instalacji wentylacyjnej?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz