Jak zmniejszyć hałas w instalacji wentylacyjnej?

naprawa wentylacji

Wentylacja grawitacyjna, zwana naturalną, pracuje praktycznie bezgłośnie, jednak jej skuteczność, zwłaszcza w przypadku nowoczesnego budownictwa, jest niewielka. Wentylacja mechaniczna z kolei, choć znacznie wydajniejsza, może powodować uciążliwy hałas. Skąd biorą się te nieprzyjemne dla ucha dźwięki i jak je ograniczyć?

Przyczyny hałasu powstającego w instalacji wentylacyjnej

Można wymienić kilka przyczyn głośno pracującej instalacji wentylacyjnej. Pierwszą z nich jest praca wentylatorów. Na nadmierny hałas wpływa brak wyważenia wirnika, niewłaściwa praca łożysk, praca silnika elektrycznego, a także drgania mechaniczne wynikające z niewystarczającej sztywności konstrukcji wentylatora. Szum może pojawiać się również w wyniku czynników aerodynamicznych, czyli przepływu powietrza przez kanały wentylacyjne ze zbyt dużą prędkością. Innym jego źródłem mogą być za mocno przymknięte przepustnice i nawiewniki.

Sposoby na wyciszenie instalacji wentylacyjnej

Aby instalacja wentylacyjna nie generowała nadmiernego hałasu, należy zadbać przede wszystkim o właściwą średnicę kanałów wentylacyjnych, tak by prędkość przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s. Warto również pamiętać o odpowiedniej odległości pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew), która powinna wynosić 3-4 m, oraz zmniejszeniu ciśnienia na anemostatach z wykorzystaniem przepustnic dławiących. Jeśli w skład instalacji wchodzi rekuperator, należy unikać montowania go w pobliżu sypialni. Podobnie warto postąpić z wyrzutnią ścienną.

Popularnym sposobem na wyciszenie przewodów są kanałowe tłumiki akustyczne. Umieszcza się je w ciągu głównym instalacji, zazwyczaj bezpośrednio w sąsiedztwie centrali wentylacyjnej bądź w jej pobliżu. Tłumiki akustyczne produkowane są z blachy ocynkowanej, aluminiowej i kwasoodpornej. Jeśli źródłem hałasu są nawiewniki, stosuje się tłumiki wtórne, które montuje się przeważnie w rozgałęzieniach przewodów, bezpośrednio przed nawiewnikiem. Powodowany przez nie szum można wówczas wytłumić za pomocą przewodów izolowanych typu flex. W przypadku instalacji z wentylatorami dachowymi stosowane są także podstawy tłumiące, łączące funkcje tłumika oraz cokołu do mocowania wentylatorów.

Jeśli opisane powyżej rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, w prostokątnych kanałach wentylacyjnych można ułożyć izolację akustyczną. Zazwyczaj wykorzystywana jest w tym celu wełna mineralna, która dodatkowo zapobiega skraplaniu się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów. Jest to jednak rozwiązanie droższe od tłumików akustycznych, dlatego zazwyczaj stosuje się je tylko w ostateczności, to znaczy przy niemożności wytłumienia kanałów wentylacyjnych w inny sposób.

foot man - Jak zmniejszyć hałas w instalacji wentylacyjnej?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz