Czym się charakteryzuje manometr niskiego i wysokiego ciśnienia

manometr wysokiego cisnienia - Czym się charakteryzuje manometr niskiego i wysokiego ciśnienia

Dokonywanie pomiarów różnego rodzaju warunkuje sprawne funkcjonowanie urządzeń i instalacji chłodniczych, hydraulicznych, oraz wielu innych. Zastosowanie odpowiednich oprzyrządowań, pozwala bowiem na bieżącą obserwację pracy poszczególnych rodzajów urządzeń – zarówno regulacyjnych jak i zabezpieczających, które są niezbędne szczególnie w układach chłodniczych itp. Można wyróżnić różne rodzaje aparatury pomiarowej, która to poza jej głównym zadaniem jakim jest bieżące informowanie o stanie urządzenia, może również stanowić urządzenie sygnalizujące o przekroczeniu ważnych parametrów np. termodynamicznych, jakie mają miejsce w urządzeniach  różnego rodzaju, w których zastosowanie znajdują manometry i im podobne urządzenia pomiarowe. Zdarzają się również bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają sterować maszynami w trybach on/off – czyli włącz i wyłącz – dzięki czemu gdy paramenty gwałtownie się zwiększają lub zmniejszają, maszyny poprzez termostat kontaktowy normują działanie urządzeń. Wysoka jakość aparatury pomiarowej, pozwala wykryć nieprawidłowości działań układów chłodniczych, hydraulicznych itp. a co za tym idzie ich montaż jest niezwykle ważny.

 

Manometry to jeden z rodzajów aparatur, które są niezbędne w licznych urządzeniach, a ich zadaniem jest pomiar ciśnienia. Rozróżnić można dwa rodzaje manometrów – manometry wysokiego ciśnienia oraz manometry niskiego ciśnienia. Bez względu na to czy pomiary będą wynosiły poniżej 0,5 bara czy też przekroczą 7000 barów, manometry pozwalają dokładnie wskazać wyniki pomiarowe, a ich szerokie zastosowanie w każdym przemyśle pozwala na ich bardzo wszechstronne zastosowanie i dopasowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb danej branży.

 

Manometry metalowe z rurką sprężystą Bourdona dla przykładu, to rodzaj urządzeń do pomiaru ciśnienia, które odpowiadają za ocenę czynników np. chłodniczych. Odpowiednia ich instalacja pozwala określić dokładne warunki wewnątrz i ułatwia odczytanie pomiarów ciśnienia. Średnice manometrów są bardzo różnorodne i można rozróżnić te do pomiarów wysokich ciśnień oznaczane symbolem HP oraz grupę manometrów do pomiarów niskich ciśnień oznaczaną symbolem LP. W zależności od ich przeznaczenia, można stosować manometry klasy 1 o najwyższej jakości i dokładności pomiarów, bądź te bardziej eksploatacyjne, które prezentują mniej szczegółowe pomiary, ale nadal zdają egzamin i należą one do klasy 1,6.

 

Manometry mogą charakteryzować się tym iż są suche, bądź też napełnione gliceryną lub inną substancją. Ten dodatek pozwala ochronić mechanizmy manometrów przez drganiami czy wibracjami jakie wytwarzają urządzenia lub fragmenty instalacji różnego rodzaju i nie tylko. Niektóre manometry pozwalają określić temperatury nasycenia, które są zbieżne z określonymi ciśnieniami.

 

Manometry mocowane są zazwyczaj na stałe do tablic pomiarowych, a wykonuje się to najczęściej przy zastosowaniu kołnierzy mocujących w określonych kolorach – czerwonym lub niebieskim. Czasami mocowane są one bezpośrednio do przyłączy manometrycznych. Przy pracach serwisowych, oba rodzaje manometrów mocowane są do tzw. list manometrycznych, które pozwalają określić ciśnienie bez montażu urządzeń na stałe.

foot man - Czym się charakteryzuje manometr niskiego i wysokiego ciśnienia
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz