Rodzaje pompek do skroplin

pompki do skroplin

Pompki do skroplin są urządzeniami, które służą do automatycznego odprowadzania skroplin wytworzonych w trakcie kondensacji pary wodnej zachodzącej w instalacjach chłodzących. Skropliny wytwarzane w klimatyzatorach, gromadzone są na tacy ociekowej i zazwyczaj odprowadzane poza obszar budynku lub do kanalizacji za pomocą systemu grawitacyjnego.

Niestety nie zawsze istnieje możliwość zastosowania tego typu rozwiązania, ponieważ czasami w żaden sposób nie można uzyskać koniecznego spadku, który umożliwi samoczynne opróżnianie się zbiornika ze skroplinami.

I tutaj z pomocą przychodzą pompki do skroplin, które mechanicznie wypompowują zgromadzone skropliny na zewnątrz. Urządzenia te najczęściej znajdują zastosowanie w klimatyzatorach ściennych i podsufitowych.

Do wyboru mamy kilka rodzajów pompek do skroplin, za pomocą których możemy przetransportować skropliny do systemu kanalizacji czy rynnowego znajdującego się nawet powyżej 10 metrów nad klimatyzatorem. A dzielą się one przede wszystkim pod względem zastosowanej technologi usuwania skondensowanych płynów.

Pompki do skroplin z tłokiem oscylacyjnym

Pompki te wyposażone są w specjalny tłok, który odprowadza na zewnątrz skropliny zassane z urządzenia. Tego typu pompki mogą mieć budowę monoblokową lub dwuelementową. Pompy do skroplin monoblokowe zbudowane są z pompy centralnej zaopatrzonej w czujnik kondensatu. Natomiast pompy tłokowe dwuelementowe, obok pompy głównej, posiadają również czujnik kondensatu ze zbiornikiem.

Pompki do skroplin perystaltyczne

Tego rodzaju pompki wyposażone są w zainstalowane na kole obrotowym rolki, które przepychają skropliny przez elastyczny przewód. Konstrukcja ta sprawia, że perystaltyczne pompki do skroplin posiadają wiele zalet, takich jak szczelność, cicha praca – możliwa także na sucho oraz całkowicie bezawaryjne usuwanie substancji silnie zanieczyszczonych.

Pompki do skroplin odśrodkowe

Odśrodkowe (wirowe) pompki do skroplin działają za pomocą turbiny, która usuwa zgromadzone skropliny na zewnątrz. Odznaczają się one jednak bardzo dużą czułością na zanieczyszczenia, dlatego też dedykowane są do pracy w instalacjach gromadzących dużą ilość skroplin. Są one często montowane fabrycznie w klimatyzatorach kasetonowych.

Inne ważne parametry

Dostępne na rynku pompki do skroplin charakteryzują się różną wielkością, kształtem i wydajnością. Z reguły są one podłączone do przewodów zasilających klimatyzatora (zasilanie 230V) a moc, z jakiej korzystają, oscyluje w okolicach 20 W. W przypadku dużych systemów klimatyzacyjnych złożonych z kilku oddzielnych jednostek wewnętrznych stosowane są pompki do skroplin o dużo większej wydajności.

Przy wyborze pompki do skroplin musimy brać pod uwagę takie parametry jak:

  • maksymalna wysokość podnoszenia
  • wysokość ssania
  • przepływ wody (litry/godzinę)

Warto pamiętać o tym, że pompki do skroplin wymagają regularnej konserwacji, a podczas pracy nie są całkowicie bezszelestne. Komfort ich użytkowania zależy również od umiejętnej instalacji systemu odprowadzającego skropliny, czyli dokładnego wypoziomowania zbiornika i właściwego umieszczenia w nim pływaka oraz zachowania jak najmniejszej odległości pomiędzy pompką a zbiornikiem i zastosowania stosunkowo krótkiego przewodu tłocznego.

foot man - Rodzaje pompek do skroplin
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz