Sprężarki

Sprężarki

Sklep Popularna oferuje bogaty wybór sprężarek:

sprężarka 21cl
sprężarka hermetyczna
sprężarka r134a
sprężarka sc 15cl
sprężarka sc 18cl

foot man - Sprężarki
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz