Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze są niezbędnym elementem układów chłodniczych, zarówno domowych, jak i przemysłowych. To czynniki termodynamiczne, które wrą w warunkach niskiej temperatury i ciśnienia, pobierając ciepło z otoczenia, a oddają je do otoczenia – na zewnątrz układu chłodniczego – przy wyższej temperaturze i ciśnieniu w wyniku procesu skraplania. Czynniki chłodnicze można podzielić na syntetyczne i naturalne. Do grupy czynników syntetycznych należą freony, mieszaniny azeotropowe i mieszaniny zeotropowe. Wśród czynników naturalnych wymienić można zaś węglowodory, amoniak, dwutlenek węgla, powietrze oraz wodę lodową. Czynniki powinny pracować w obiegu zamkniętym, jednak mogą wydostawać się do otoczenia w wyniku awarii układu chłodniczych oraz w trakcie budowy nowych instalacji. Wówczas konieczne jest napełnienie układu nowym lub zregenerowanym czynnikiem.

Bogaty asortyment czynników chłodniczych w szerokim wyborze pojemności

Asortyment naszej hurtowni obejmuje wszystkie powszechnie stosowane rodzaje czynników chłodniczych. Czynniki dostępne są w ciągłej sprzedaży w butlach o pojemności od 10 do 80 kg (w zależności od rodzaju czynnika). Większość czynników sprzedawana jest również w zbiornikach tonowych. Niektóre czynniki – R134a, R404a, R407C, R410A, R600A, R290 – można zakupić w małych pojemnikach o masie do 1 kg. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie sprowadzić inne, rzadziej stosowane czynniki chłodnicze.

Nasze marki

Mariel Nevada - Czynniki chłodnicze
Pobierz katalog
Masz pytania?
Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego!
foot man - Czynniki chłodnicze
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz