Automatyka chłodnicza

Poziom zaawansowania systemów chłodniczych stale rośnie. Klienci, oprócz sprawności działania oraz spełnienia założonych kryteriów, coraz częściej oczekują, by systemy te były możliwie najprostsze w obsłudze. Z tego względu przeważająca większość nowoczesnych instalacji chłodniczych posiada wysoko wyspecjalizowaną automatykę sterowniczą, która spełnia dwie funkcje: ogranicza konieczność stałej kontroli oraz ingerencji człowieka, a także wpływa na poprawę bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń.

Oferta naszej hurtowni obejmuje bogaty wybór automatyki chłodniczej od uznanych producentów. Poniżej znajdą Państwo krótkie charakterystyki poszczególnych rodzajów urządzeń w naszej ofercie.

Zawory rozprężne

Zadaniem zaworów rozprężnych jest rozprężanie czynnika chłodniczego i ciągłe napełnianie parownika czynnikiem chłodniczym. Zawory rozprężne instalowane są bezpośrednio przed parownikiem. Występują w wersji termostatycznej oraz elektronicznej. Zastosowanie tych drugich sprawia, że instalacja chłodnicza pracuje cały czas przy optymalnym zasilaniu parownika. Dzięki większej wydajność sprężarki, krótszym czasom odszraniania oraz skróceniu dobowego czasu jej pracy możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Presostaty, termostaty i rurki kapilarne

Presostaty, zwane również czujnikami ciśnień, służą do kontroli pracy wentylatorów. W razie wystąpienia awarii presostat wyłącza urządzenie, a następnie uruchamia alarm. Presostaty wykorzystywane są także do kontroli czystości filtrów powietrza – w przypadku spadku ciśnienia poniżej ustalonego poziomu urządzenie włączy alarm. Nasza oferta obejmuje presostaty firm Danfoss i Ranco.

Regulatory ciśnienia i temperatury

Regulatory ciśnienia i temperatury w układach chłodniczych coraz częściej występują w wersji elektronicznej, zwanej także parametryczną. Popularność zdobywają regulatory temperatury swobodnie programowalne, które można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Sterowniki

Za pomocą sterowników możliwe jest ustawianie żądanych parametrów instalacji chłodniczej. Nowoczesne sterowniki posiadają zaawansowane mikroprocesory. Mogą kontrolować jeden lub więcej parowników. Sterowniki służą do kontroli regulacji temperatury z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej lub pory dnia, sterowania wentylatorami, zaworami elektromagnetycznymi i rozprężnymi. Można także za ich pomocą regulować start kompresora oraz pomiaru szkodliwych gazów. Wyposażone są w funkcje uruchamiania alarmów i wysyłania danych do centrali serwisowej.

Masz pytania?
Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego!
foot man - Automatyka chłodnicza
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz