Przepustnice wentylacyjne

Idealnie zaprojektowana i zrealizowana instalacja wentylacyjna nie powinna posiadać żadnych przepustnic. W rzeczywistości taka sytuacja występuje jednak niezwykle rzadko, dlatego przepustnice wentylacyjne są w zasadzie niezbędnym elementem każdego systemu wentylacyjnego. Biorą aktywny udział w dystrybucji powietrza. Wespół z kanałami i kształtkami tworzą rurociąg wentylacyjny.

Funkcje przepustnic wentylacyjnych

Wykorzystanie przepustnic wentylacyjnych w instalacji wentylacyjnej pozwala uzyskać oczekiwany bilans powietrza, czyli rozłożenie ciśnień powietrza między nawiewaną a wywiewaną strugą powietrza. Zadanie to jest realizowane poprzez:

  • odcinanie dopływu powietrza,
  • regulację przepływu powietrza,
  • wymuszanie przepływu powietrza w jednym kierunku.

Wszystkie powyższe zadania przeprowadzane są za pomocą regulacji położenia przepustnicy zainstalowanej w ciągu wentylacyjnym. Zmiana położenia może być dokonywana ręcznie lub automatycznie.

Przepustnice wentylacyjne do kanałów okrągłych i prostokątnych

Nasz asortyment obejmuje szeroki wybór przepustnic wentylacyjnych do kanałów okrągłych oraz prostokątnych. Wykonane są one z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu wyróżniają się wysoką szczelnością i niezawodnością. Posiadają wszelkie stosowne atesty higieniczne. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem przepustnic wentylacyjnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

foot man - Przepustnice wentylacyjne
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz