Wentylacyjne materiały izolacyjne

Instalacje wentylacyjne są izolowane w celu zabezpieczenia przed skraplaniem pary wodnej, przeciwogniowo, jak również w celu zmniejszenia hałasu wywoływanego przez poruszające się powietrze. By zapobiec skraplaniu pary wodnej, instalacja powinna być zaizolowana w taki sposób, by temperatura na powierzchni izolacji była zbliżona do temperatury otoczenia. Instalację należy zabezpieczyć przeciwogniowo, gdy przebiega ona przez pomieszczenie nieogrzewane bądź jest w inny sposób narażona na straty energii. Odporność ogniowa kanałów instalacyjnych powinna być tej samej lub wyższej klasy co odporność ogniowa stropu. Z kolei w celu zniwelowania efektów akustycznych stosuje się albo izolację, najczęściej z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, albo tłumiki akustyczne, które montowane są wewnątrz przewodów wentylacyjnych.

Szeroka gama wentylacyjnych materiałów izolacyjnych

W asortymencie naszej hurtowni znajdą Państwo bogaty wybór wentylacyjnych materiałów izolacyjnych od renomowanych producentów. Posiadamy wełnę mineralną skalną i szklaną, jak również materiały niezbędne do jej zamocowania: gwoździe i wełnę samoprzylepną typu klimafix. Oferujemy też taśmę aluminiową przeznaczoną do zabezpieczania izolacji przed odklejaniem się. Można ją stosować również do izolacji rur SPIRO. Naszym Klientom proponujemy także inne taśmy do kanałów SPIRO i przewodów elastycznych, w tym taśmy naprawcze DUCT oraz PVC. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty wentylacyjnych materiałów izolacyjnych serdecznie zachęcamy do kontaktu.

foot man - Wentylacyjne materiały izolacyjne
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz