Godziny otwarcia w grudniu.

Godziny otwarcia w grudniu.

Sprawdź godziny otwarcie naszych oddziałów w okresie świątecznym i noworocznym.

23 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – ODDZIAŁ LUBLIN

Sobota 23-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

23 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – CENTRALA WARSZAWA

Sobota 23-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

30 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – ODDZIAŁ LUBLIN

Sobota 30-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

30 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – CENTRALA WARSZAWA

Sobota 30-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

foot man - Godziny otwarcia w grudniu.
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz