Godziny otwarcia w grudniu.

Godziny otwarcia w grudniu.

Sprawdź godziny otwarcie naszych oddziałów w okresie świątecznym i noworocznym.

23 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – ODDZIAŁ LUBLIN

Sobota 23-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

23 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – CENTRALA WARSZAWA

Sobota 23-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

30 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – ODDZIAŁ LUBLIN

Sobota 30-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

30 GRUDZIEŃ 2017 – ZAMKNIĘTE – CENTRALA WARSZAWA

Sobota 30-12-2017 – hurtownia będzie nieczynna

foot man - Godziny otwarcia w grudniu.
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz