Oddział w Olsztynie zmienia lokalizację!

olsztyn

Szanowni państwo w związku z rozwojem naszej firmy oddział w Olsztynie zlokalizowany do tej pory na ulicy Grunwaldzkiej 15 zostaje przeniesiony do nowoczesnego i znacznie większego budynku na ulicy Lubelska 35f

Nowy adres:
10-408 Olsztyn
Ul. Lubelska 35f

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, skorzystanie z formularza kontaktowego, lub wysłanie wiadomości email. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Zapraszamy

foot man - Oddział w Olsztynie zmienia lokalizację!
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz