UWAGA! Oddział w Białymstoku – Nowy termin Remanentu!

Białystok Remanent 2023 - Nowy termin!

Szanowni Państwo, białostocki oddział firmy Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A. zmienia termin remanentu na 7-8 grudnia! Przepraszamy za niedogodności.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

15-701 Białystok, ul. Kolejowa 7

Tel. +48 85 651-41-23
Tel. +48 85 661-83-50

Biuro-zamówienia:
bialystok@popularna.pl

foot man - UWAGA! Oddział w Białymstoku – Nowy termin Remanentu!
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz