Budowa i działanie pomp próżniowych

zawory pompy

Obecnie coraz więcej osób korzysta z urządzeń chłodniczych. Warto więc zastanowić się nad tym, jak działają te sprzęty. Kluczową rolę w ich funkcjonowaniu odgrywają pompy próżniowe, które są niezbędne do utrzymania odpowiedniego poziomu próżni wewnątrz systemu. W dzisiejszym artykule przyglądamy się budowie i działaniu tego rodzaju pomp. Interesuję Cię ten temat? Sprawdź dalszą część wpisu.

Budowa pomp próżniowych

Pompy próżniowe są specjalistycznymi urządzeniami, które mają za zadanie wytworzenie i utrzymanie próżni w zamkniętym systemie. Podczas naprawy urządzeń chłodniczych pompy te odpowiadają za usuwanie powietrza oraz wilgoci z układu przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym. Stanowią więc jedną z najważniejszych z oferowanych przez nas klientom z Warszawy części zamiennych w chłodnictwie. Ich budowa może różnić się w zależności od rodzaju oraz przeznaczenia, jednak istnieje kilka podstawowych elementów, które są wspólne dla większości modeli.

Korpus pompy – stanowi główną część urządzenia. Wewnątrz korpusu znajdują się komory robocze, w których odbywa się proces tworzenia próżni. Komory te są oddzielone od siebie tłokami lub membranami, zapewniającymi szczelność systemu.

Układ ssący – umożliwia pobieranie powietrza z wnętrza urządzenia chłodniczego. Układ ten składa się z zaworów ssących oraz przewodów, które łączą pompę z systemem.

Silnik pompy – zapewnia odpowiednią moc do wytworzenia próżni. W zależności od rodzaju pompy silnik może być bezpośrednio połączony z tłokiem/membraną lub napędzać pompę za pomocą przekładni mechanicznej.

Działanie pomp próżniowych

Zasada działania pomp próżniowych polega na wytwarzaniu i utrzymywaniu próżni w zamkniętym systemie. Proces ten przebiega w kilku etapach. Na początku tłok lub membrana porusza się w kierunku komory roboczej, powodując zmniejszenie jej objętości. W wyniku tego powstaje podciśnienie, które sprawia, że zawór ssący otwiera się, a powietrze z wnętrza urządzenia chłodniczego zostaje zassane do komory roboczej. Następnie tłok lub membrana poruszają się w przeciwnym kierunku, zwiększając objętość komory roboczej. Ciśnienie wewnątrz komory wzrasta, co powoduje zamknięcie zaworu ssącego i otwarcie zaworu wylotowego. Powietrze z komory roboczej zostaje wypchnięte na zewnątrz, a próżnia utrzymuje się dzięki szczelności systemu.

foot man - Budowa i działanie pomp próżniowych
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz