Jakie komponenty są wymagane do budowy urządzeń chłodniczych?

sprężarka

Urządzenia chłodnicze stosowane są niemal wszędzie. Choć dla wielu osób może być to nieco enigmatyczne określenie, obejmuje ono szeroki zakres – od lodówek, przez klimatyzacje samochodowe, aż po sklepowe lady chłodnicze. Większość z nich ma bardzo podobną budowę oraz zasadę działania. Komponenty wymagane do urządzeń tego typu opisujemy w poniższym artykule.

Najważniejsze elementy urządzeń chłodniczych

Wśród najważniejszych elementów urządzeń chłodniczych wyróżnić można m.in.

  • sprężarkę – często nazywaną agregatem, zwłaszcza w odniesieniu do lodówek. Jej działanie polega na pobieraniu czynnika chłodzącego i doprowadzaniu go do wysokiego ciśnienia,
  • skraplacz – jest elementem oddającym ciepło do otoczenia. Wówczas następuje obniżenie temperatury czynnika i zmiany jego stanu skupienia – z gazowego na ciekły,
  • zbiornik czynnika – przeznaczony jest do gromadzenia zapasu czynnika chłodniczego,
  • filtr – absorbuje wilgoć z czynnika i przechwytuje stałe zanieczyszczenia,
  • osuszacz – jest on stosowany w niektórych urządzeniach chłodniczych, a jego zadaniem jest ochrona sprężarki przed zassaniem czynnika w fazie ciekłej,
  • zawór rozprężający – reguluje przepływ czynnika chłodniczego do parownika oraz obniża jego ciśnienie do poziomu umożliwiającego całkowite odparowanie,
  • parownik – jest to rodzaj wymiennika ciepła, które pobiera ciepło z otoczenia i w którym czynnik chłodniczy ulega odparowaniu.

Jeśli szukasz komponentów do układów chłodniczych w Warszawie, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą, która obejmuje elementy niezbędne do ich budowy i serwisowania.

Co jeszcze jest wymagane do budowy urządzeń chłodniczych?

Większość urządzeń chłodniczych działa w oparciu o wyżej wymienione komponenty, chociaż niektóre z nich wymagają instalacji dodatkowych elementów, takich jak odolejacz. Jest on stosowany we wszystkich instalacjach, w której olej smarujący sprężarkę musi wracać do specjalnej miski olejowej. W konstrukcji urządzeń chłodniczych można spotkać także wzierniki, które przeznaczone są do obserwacji stanu czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym.

foot man - Jakie komponenty są wymagane do budowy urządzeń chłodniczych?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz