Oddział w Zamościu zmienia lokalizację!

zamość

Szanowni państwo w związku z rozwojem naszej firmy oddział w Zamościu zlokalizowany do tej pory na ulicy Kilińskiego 82 zostaje przeniesiony do nowego większego budynku na ulicy Kilińskiego 74

Nowy adres:
22-400 Zamość
Ul. Kilińskiego 74

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, skorzystanie z formularza kontaktowego, lub wysłanie wiadomości email. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Zapraszamy

 

foot man - Oddział w Zamościu zmienia lokalizację!
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz