UWAGA! Harmonogram remanentów 2023

remanenty

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wykonania remanentów za 2023 rok ustalamy następujący harmonogram wykonywania spisów z natury:

Lublin, ul. Ceramiczna 18 A 02-04 listopad 2023
Olsztyn, ul. Lubelska 35F 22-25 listopad.2023
Warszawa, ul. Kleszczowa 16 22-25 listopad 2023
Zamość, ul. Kilińskiego 74 02-04 listopad 2023
Białystok ul. Kolejowa 7 30 listopad 2023
1-2 grudzień 2023
Czechowice Dziedzice ul. Węglowa 14 30 listopad 2023
1-2 grudzień 2023

W razie pytań prosimy o kontakt z wybranym oddziałem.

foot man - UWAGA! Harmonogram remanentów 2023
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz