15 maja 2024 – Szkolenie autoryzacyjne z zakresu budowy, montażu, serwisu oraz diagnostyki systemów serii M i Mr.Slim

Mitsubishi Electric - Popularna.pl - Szkolenie autoryzacyjne z zakresu budowy, montażu, serwisu oraz diagnostyki systemów serii M i Mr.Slim

Szanowni Państwo, drodzy instalatorzy i serwisanci, zapraszamy na szkolenie!

Z przyjemnością informujemy, że 15 maja w warszawskim oddziale firmy Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A., ul.Kleszczowa 16, ponownie odbędzie się szkolenie z obsługi urządzeń marki Mitsubishi Electric.

Szkolenie autoryzacyjne z zakresu budowy, montażu, serwisu oraz diagnostyki systemów serii M i Mr.Slim. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o prawidłowej konfiguracji systemu, a także o tym jak efektywnie analizować informacje zwrotne z urządzeń. Kurs koncentruje się również na zagadnieniach serwisowych i rozwiązywaniu problemów z systemami serii M i Mr.Slim.
15.05.2024, godziny 9.00-16.00 z przerwą na kawę i poczęstunek.

Zgłoszenia: szkolenia@popularna.pl (decyduje kolejność zgłoszeń)

Agenda szkolenia:

 • Wprowadzenie i zasady BHP
  • Struktura działu technicznego
  • Infolinia
  • Zgłoszenie awarii
  • Portal gwarancyjny
  • Bank części zamiennych
  • Baza danych – Sharefile
 • Seria M, Seria MR. SLIM
  • Typoszereg i opcje
  • Budowa systemu SPLIT
  • Budowa systemu MULTI SPLIT
  • Budowa systemu MR. SLIM
  • Instalacja
  • Sterowanie
  • Opcjonalne interfejsy
  • Uruchomienie
  • Komunikaty o błędach
 • Diagnostyka
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin

Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Celem uzyskania precyzyjnej informacji zapraszamy do kontaktu.

Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A.
02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16
+48 512 016 503
szkolenia@popularna.pl

foot man - 15 maja 2024 - Szkolenie autoryzacyjne z zakresu budowy, montażu, serwisu oraz diagnostyki systemów serii M i Mr.Slim
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz