UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!

Centrala w Warszawie

Szanowni Państwo, w dniu 14.08.2023 hurtownia Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A. w Warszawie pracuje w skróconym wymiarze godzin od 8.00 do 16.00. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16
Tel. +48 22 416-06-00

Dział AGD:
Tel. +48 22 417-06-40
Tel. +48 22 417-06-30
drobneagd@popularna.pl
sklep@popularna.pl

Dział Chłodnictwo-Klimatyzacja-Wentylacja
Tel. +48 22 417-06-23
chlodnictwo@popularna.pl
klimatyzacja@popularna.pl
wentylacja@popularna.pl

akt centrala waw wew - UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!
foot man - UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz