UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!

Centrala w Warszawie

Szanowni Państwo, w dniu 14.08.2023 hurtownia Popularna Popławscy, Poprawa S.K.A. w Warszawie pracuje w skróconym wymiarze godzin od 8.00 do 16.00. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16
Tel. +48 22 416-06-00

Dział AGD:
Tel. +48 22 417-06-40
Tel. +48 22 417-06-30
drobneagd@popularna.pl
sklep@popularna.pl

Dział Chłodnictwo-Klimatyzacja-Wentylacja
Tel. +48 22 417-06-23
chlodnictwo@popularna.pl
klimatyzacja@popularna.pl
wentylacja@popularna.pl

akt centrala waw wew - UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!
foot man - UWAGA! Centrala w Warszawie w poniedziałek 14.08.2023 pracuje w godzinach 8.00-16.00!
Skontaktuj się z nami

POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16;
02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34,
REGON: 147254784, wyokość kapitału
akcyjnego spólki 50.000 zł.

Formularz