Jak dbać o domową klimatyzację?

klimatyzacja

Klimatyzacja to spora udogodnienie – podczas gdy na zewnątrz panuje ponad 30-stopniowy upał, w naszym domu może być o wiele chłodniej. Aby klimatyzator cały czas dostarczał do wnętrza naszego mieszkania zimne powietrze o odpowiedniej jakości, należy o niego właściwie dbać. Wyjaśniamy, jak to robić.

Dobór właściwego klimatyzatora

Aby pomieszczenie mogło być odpowiednio chłodzone, należy dobrać moc klimatyzatora do jego powierzchni. W przypadku standardowych pomieszczeń o wysokości około 2,5 metra wystarczy pomnożyć powierzchnię (w metrach) przez liczbę 100. Otrzymamy w ten sposób konieczną moc klimatyzatora w watach. Przykłady zaprezentowano w poniższej tabeli.

Powierzchnia pomieszczenia Moc klimatyzatora
25 m2 2500 W
50 m2 5000 W
100 m2 10000 W

W doborze odpowiedniego urządzenia pomoże technik montujący klimatyzację. Uwzględni on nie tylko powierzchnię oraz wysokość pomieszczenia, ale także dodatkowe czynniki, takie jak liczba przebywających w nim osób czy znajdujących się w nim sprzętów.

Czyszczenie filtrów to podstawa

Filtr jest jednym z najważniejszych elementów każdego systemu klimatyzacyjnego – to właśnie on odpowiada za właściwe oczyszczenie powietrza poprzez zatrzymywanie różnego rodzaju zanieczyszczeń: pyłów, kurzu, a nawet małych owadów. Dbanie o stan filtra decyduje więc w znaczącym stopniu o skuteczności klimatyzacji. W zależności od rodzaju, filtr należy co jakiś czas czyścić lub prać. Jak często? Informację taką powinien podać producent klimatyzatora; niektóre klimatyzatory same informują użytkownika o konieczności wyczyszczenia filtra. Przyjmuje się, że powinno się to robić co około trzy tygodnie w przypadku miejsc o dużym natężeniu zanieczyszczeń, takich jak kuchnie czy restauracje; jeśli chodzi o lokale prywatne, zależne jest to od ilości pyłków i kurzu gromadzących się w domu – w przypadku większości mieszkań należy wymieniać filtr co około 3 miesiące. Po pewnym czasie nawet regularnie czyszczony filtr nie będzie jednak zdatny do użytku. W tej sytuacji należy go wymienić na nowy. Na szczęście nie jest to duży wydatek – zamyka się w kwocie kilkudziesięciu złotych.

Odpowiednie środki czyszczące

Zabierając się za czyszczenie klimatyzatora, należy pamiętać o dobraniu odpowiednich preparatów chemicznych do rodzaju urządzenia. Jeśli zabrudzenia znajdują się przy wlocie i wylocie powietrza, do ich usunięcia powinna wystarczyć zwykła miękka ściereczka. Jeśli brud jest wyjątkowo oporny, ściereczkę można zanurzyć w wodzie, a w ostateczności w wodzie z dolanym do niej delikatnym środkiem myjącym. Do czyszczenia klimatyzatora w żadnym wypadku nie można stosować żrących środków oraz chemikaliów. Dlaczego? Mogłyby one dostać się do środka urządzenia, a potem zostać rozprowadzone wraz z powietrzem po mieszaniu, dostając się do dróg oddechowych domowników, a także wpływając negatywnie na żywotność klimatyzatora.

Pomoc fachowca

Nie wszystkie czynności konserwacyjne powinno się jednak wykonywać samemu. W przypadku większości urządzeń należy 2 razy w roku – wiosną i jesienią, czyli przed sezonem oraz po sezonie letnim – wezwać specjalistę, który zajmie się przeglądem serwisowym klimatyzatora, obejmującym:

  • sprawdzenie szczelności połączeń,
  • ocenę stanu klimatyzatora,
  • przegląd przewodów klimatyzacyjnych oraz wyczyszczenie ich z brudu i tłuszczu,
  • ewentualną dezynfekcję urządzenia, która pozwoli unieszkodliwić rozwijające się drobnoustroje i grzyby.

Jeśli będziemy właściwie dbać o stan domowego klimatyzatora, istnieje bardzo duża szansa, że urządzenie będzie nam służyć bez większych problemów przez długi czas.

foot man - Jak dbać o domową klimatyzację?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz