Jak używa się kapilary?

miedziane rury

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, że lodówka w Twoim domu czy klimatyzacja w biurze potrafią utrzymywać stałą temperaturę, niezależnie od warunków zewnętrznych? Kluczem do zrozumienia tego fenomenu są kapilary, które odgrywają kluczową rolę w systemach chłodniczych. Jak używa się tych elementów? Jakie są ich główne funkcje? Dowiesz się tego z dalszej części naszego artykułu.

Czym są kapilary?

Kapilary to cienkie rurki o średnicy rzędu kilkuset mikrometrów. Najczęściej wykonuje się je z miedzi. Elementy te pełnią funkcję ekspansji czynnika chłodniczego. W praktyce oznacza to, że umożliwiają przepływ czynnika pomiędzy dwoma częściami układu chłodniczego – sprężarką a parownikiem. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury zarówno w lodówkach, jak i klimatyzatorach czy innych urządzeniach chłodniczych. Z tego powodu dostępne dla naszych klientów z Warszawy miedziane rury stanowią jeden z najważniejszych komponentów instalacji klimatyzacyjnych.

Jak działają kapilary?

Aby zrozumieć, jak działają kapilary w urządzeniach chłodniczych, warto zacząć od ogólnej zasady działania systemów chłodniczych. W takim układzie czynnik chłodniczy krąży między sprężarką, skraplaczem, parownikiem i zaworem rozprężnym. Sprężarka podnosi ciśnienie czynnika, a następnie przepompowuje go do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otoczenia i ulega skropleniu. Skroplony czynnik przepływa przez kapilarę, która pełni funkcję zaworu rozprężnego. Potem trafia do parownika. Tam następuje jego odparowanie, a ciepło pochodzące z tego procesu jest wykorzystywane do schładzania powietrza lub innych mediów.

Kapilary jako zawory rozprężne

To właśnie w kapilarach zachodzi kluczowy proces ekspansji czynnika chłodniczego. W wyniku przepływu przez te cienkie rurki dochodzi do obniżenia ciśnienia czynnika oraz jego częściowego odparowania. Dzięki temu możliwe jest przekazanie ciepła z parownika do otoczenia oraz utrzymanie stałej temperatury wewnątrz urządzenia chłodniczego.

foot man - Jak używa się kapilary?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz