Wymagania stawiane czynnikom chłodniczym

czynnik chłodniczy

Trudno jest sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Są one wykorzystywane niemal wszędzie – od domów prywatnych, przez obiekty publiczne, aż po różnorodne przedsiębiorstwa. Ich działanie byłoby jednak niemożliwe bez specjalnych czynników chłodniczych. Aby nadawały się one do użytku, muszą spełniać określone wymagania. Jakie? Podpowiadamy w artykule!

Jakie funkcje pełnią czynniki chłodnicze?

Czynniki chłodnicze to ziębnicze o właściwościach termodynamicznych, które uczestniczą w wymianie ciepła we wszystkich urządzeniach chłodniczych. Dzięki swoim właściwościom pobierają ciepło wskutek wrzenia w warunkach niskiego ciśnienia i niskiej temperatury, które następnie zostaje oddane podczas skraplania – pod wpływem wyższego ciśnienia i temperatury.

Istnieje wiele rodzajów czynników chłodniczych, które różnią się od siebie m.in. sposobem produkcji, właściwościami czy przeznaczeniem. Bogaty wybór czynników chłodniczych w Warszawie oferuje m.in. hurtownia Popularna, która prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową.

Czym muszą charakteryzować się czynniki chłodnicze?

Czynniki chłodnicze muszą wykazywać szereg właściwości – najważniejsze z nich to:

  • ujemna wartość temperatury wrzenia w warunkach otoczenia,
  • stabilność chemiczna przy każdej temperaturze w obiegu,
  • obojętność chemiczna w stosunku do wszystkich materiałów, z których wykonana jest instalacja w urządzeniu,
  • niepalność, nietoksyczność i niewybuchowość,
  • chemiczna i fizyczna czystość.

Ponadto istnieją przepisy prawne dotyczące specyfikacji czynników chłodniczych. Obowiązująca od 2011 Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/40/EG wprowadziła zastrzeżenie, że czynniki chłodnicze muszą mieć wartość GWP nieprzekraczającą 150. Wartością GWP jest wskaźnik oceny wpływu danych substancji na efekt cieplarniany.

Poza tym, że czynniki chłodnicze muszą wykazywać pełną funkcjonalność działania, powinny charakteryzować się także jak najmniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego. Współcześnie wykorzystywane są więc wyłącznie te, które spełniają wszystkie narzucone im wymagania.

foot man - Wymagania stawiane czynnikom chłodniczym
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz