Narzędzia pomocne przy serwisowaniu urządzeń chłodniczych

naprawa lodówki

W dzisiejszych czasach urządzenia chłodnicze są nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. W każdym domu, biurze czy sklepie znajdziemy co najmniej jedno takie urządzenie, które zapewnia odpowiednią temperaturę dla przechowywania żywności, leków czy innych produktów. Aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie oraz wydłużyć żywotność, konieczne jest regularne serwisowanie i konserwacja tych urządzeń. W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawimy narzędzia, które mogą być pomocne przy serwisowaniu urządzeń chłodniczych.

Manifoldy do klimatyzacji i chłodnictwa

Manifold to podstawowe narzędzie używane przez techników chłodniczych do diagnostyki i serwisowania systemów chłodniczych. Pozwala ono na sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego w układzie oraz na jego ewakuację bądź napełnienie. Manifoldy dostępne są w różnych konfiguracjach, a ich wybór zależy od rodzaju czynnika chłodniczego oraz potrzeb użytkownika.

Ważka próżniowa

Ważka próżniowa jest niezbędnym narzędziem podczas ewakuacji układu chłodniczego. Pozwala ona na dokładne zmierzenie poziomu próżni w układzie, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Ważka próżniowa może być zarówno analogowa, jak i cyfrowa, a jej dokładność zależy od jakości wykonania oraz kalibracji.

Pompa próżniowa

Pompa próżniowa służy do usuwania powietrza oraz wilgoci z układu chłodniczego przed jego napełnieniem czynnikiem chłodniczym. Dzięki temu zapobiega się korozji elementów układu oraz tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazów. Pompy próżniowe różnią się między sobą wydajnością, a ich wybór zależy od wielkości serwisowanego układu chłodniczego. W naszej ofercie można znaleźć wiele rodzajów części zamiennych dla chłodnictwa, także pompy próżniowe.

Zestaw do napełniania czynnikiem chłodniczym

Napełnianie urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym jest kluczowym etapem serwisowania tych urządzeń. W tym celu używa się specjalnych zestawów do napełniania, które umożliwiają precyzyjne dozowanie czynnika oraz kontrolowanie jego ilości w układzie. Zestawy te składają się z butli z czynnikiem chłodniczym, reduktora ciśnienia, zaworu dozującego oraz węży połączeniowych.

Analizator jakości czynnika chłodniczego

Analizator jakości czynnika chłodniczego pozwala na szybkie i dokładne sprawdzenie składu oraz czystości czynnika chłodniczego w układzie. Dzięki temu można wykryć ewentualne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jego żywotność. Analizatory te są wyposażone w różne czujniki, które umożliwiają pomiar takich parametrów jak temperatura, ciśnienie czy wilgotność.

Czujnik wycieków czynnika chłodniczego

Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego jest istotnym elementem serwisowania urządzeń chłodniczych. W tym celu stosuje się specjalne czujniki wycieków, które potrafią wykryć nawet niewielkie ilości ulatniającego się czynnika. Czujniki te działają na zasadzie detekcji gazów za pomocą podczerwieni, ultradźwięków lub elektrochemicznych.

foot man - Narzędzia pomocne przy serwisowaniu urządzeń chłodniczych
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz