Rodzaje olejów do naturalnych czynników chłodniczych

napełnianie klimatyzacji

Bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania systemów chłodniczych jest uzależniona od tego, z jakich podzespołów się składają. Niemniej ważną kwestią jest wykorzystanie substancji eksploatacyjnych. Właśnie dlatego trzeba zadbać o to, aby do systemu były dostarczane dobrej jakości czynniki chłodnicze. Aby dobrze spełniały swoją funkcję, muszą być wspierane przez oleje chłodnicze, które odpowiadają za redukcję tarcia pomiędzy elementami układu. W praktyce oznacza to, że mają duże znaczenie, jeśli chodzi o żywotność i płynność działania instalacji. Wyróżniamy oleje naturalne i syntetyczne. W dzisiejszym artykule skupimy się na tych pierwszych. Jakie są ich rodzaje i czym się wyróżniają?

Lepkość i ścieralność olejów do naturalnych czynników chłodniczych 

Z uwagi na to, że oleje do naturalnych czynników chłodniczych pełnią wiele ważnych funkcji, jeśli chodzi o funkcjonowanie i żywotność całej instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na ich parametry. Jednym z ważniejszych jest lepkość, którą trzeba dobierać w zależności od rodzaju sprężarki oraz warunków pracy. W praktyce oznacza to, że musi przyjąć taki poziom, który umożliwi tarcie dwóch powierzchni metalowych w taki sposób, aby nie miały ze sobą bezpośredniego kontaktu, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której mogłyby ulec zniszczeniu czy awarii.

Kolejną kwestią jest ochrona przed ścieraniem, która również powinna być zapewniona przez oleje naturalne. Właśnie dlatego warto sięgać po substancje, które zawierają dodatki synergicznie oddziałujące, które działają przeciwko ścieralności i są przystosowane do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia.

Co jeszcze jest ważne podczas wyboru oleju do czynnika chłodniczego? 

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów olejów naturalnych do czynników chłodniczych. Właśnie dlatego staramy się wskazywać naszym Klientom wszystkie kryteria, na które dobrze zwrócić uwagę podczas wyboru. Jednym z ważniejszych jest bez wątpienia ich mieszalność, której zadaniem jest zapewnienie powrotu do sprężarki oleju, który jest zawieszony w czynniku chłodniczym. Ważna jest też płynność i stabilność termiczna. Oprócz tego w sytuacji, w której olej ma pracować w obiegach amoniakalnych, musi wykazywać dobrą płynność, ponieważ tylko wówczas będzie w stanie odpowiednio pracować i sprawić, że urządzenia nie ulegną uszkodzeniom. Wówczas dobrym wyborem będą na przykład oleje mineralne o klasie lepkości równej 32, 46 i 68 (według ISO VG) albo oleje alkilo-benzynowe.

foot man - Rodzaje olejów do naturalnych czynników chłodniczych
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz