Jakie urządzenia automatyki stosowane są w nowoczesnych systemach chłodniczych?

regulacja chłodzenia

Automatyzacja postępuje w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki. Nie inaczej jest w przypadku chłodnictwa. W końcu poziom zaawansowania systemów chłodniczych rośnie, a klienci, oprócz sprawności i wydajności, oczekują również prostoty obsługi. Jakie urządzenia automatyki spotykane są we współczesnych instalacjach chłodniczych?

Sterowniki

Ustawianie pożądanych parametrów w systemie chłodniczym jest możliwe za pomocą sterowników. Pozwalają one między innymi na regulację temperatury, sterowanie wentylatorami, zaworami elektromagnetycznymi i rozprężnymi czy startem kompresora. Wyposażone są zazwyczaj w zaawansowane mikroprocesory. Umożliwiają kontrolę od jednego do kilku parowników. Mogą uruchamiać alarm w przypadku przekroczenia wcześniej ustalonych wartości i automatycznie przesyłać dane do centrali serwisowej.

Regulatory temperatury

W systemach chłodniczych coraz częściej spotykane są elektroniczne regulatory temperatury, zwane również parametrycznymi. Popularność zdobywają zwłaszcza regulatory temperatury swobodnie programowalne, które mogą zostać skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, przypominając działaniem sterowniki. Istnieją również proste regulatory, które stosowane są głównie do indywidualnych nastawów temperatury w pomieszczeniu.

Presostaty

Presostaty, znane również jako czujniki różnicy ciśnień, wykorzystywane są w chłodnictwie przede wszystkim jako komponenty zabezpieczające i optymalizujące pracę układów chłodniczych. Zabezpieczają przed zbyt niskim ciśnieniem po stronie ssawnej lub zbyt wysokim po stronie tłocznej instalacji chłodniczej. W przypadku wystąpienia w układzie wcześniej zdefiniowanej, niebezpiecznej różnicy poziomu ciśnień presostat jest w stanie wyłączyć zasilanie poszczególnych komponentów lub całego urządzenia.

Zawory rozprężne

Dzięki zaworom rozprężnym, które umiejscawiane są bezpośrednio przed parownikiem, możliwe jest rozprężanie czynnika chłodniczego, jak również ciągłe napełnianie parownika owym czynnikiem. Zawory rozprężne występują w dwóch rodzajach. Modele termostatyczne są zależne od określonego czynnika chłodniczego, elektroniczne z kolei można stosować ze wszystkimi rodzajami czynników. Dodatkowo gwarantują one, że instalacja chłodnicza pracuje przy optymalnym zasilaniu parownika.

Zawory elektromagnetyczne

Zawory elektromagnetyczne, znane także jako elektrozawory, przeznaczone są do otwierania lub zamykania przepływu w instalacji chłodniczej. Do kontroli ich pracy wykorzystuje się elektroniczne regulatory lub sterowniki. W stanie spoczynku nie przepuszczają gazu lub cieczy, ale otwierają się, gdy do cewki dochodzi prąd. W systemach chłodniczych stosuje się zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania lub z serwosterowaniem.

Ponadto w instalacjach chłodniczych spotykane są inne urządzenia automatyki, takie jak czujniki temperatury, przepustnice powietrza czy detektory gazów – najczęściej czujniki wycieku freonów.

foot man - Jakie urządzenia automatyki stosowane są w nowoczesnych systemach chłodniczych?
Skontaktuj się z nami
POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S. K. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowa 16; 02-485 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000968776, NIP: 522-301-58-34, REGON: 147254784, wyokość kapitału akcyjnego spólki 50.000 zł.
Formularz